toplist lp

leftmenu

 

 


Ewan Svensson

På facebook
Ladda ner Meeting.pdf öppnas i Acrobat Reader

Kammarjazz med ESQ och Ensemble Ginestra.

Meeting är namnet på ett s.k. cross-over projekt som initierades av Musik i Halland och bygger på klassisk stråkkvartett och modern jazzkvartett som spelar originalmusik av Ewan Svensson, arrangerad just för denna speciella sättning. Arrangemangen är gjorda med betoning på det melodiskt lyriska i musiken och många av kompositionerna är av impressonistisk karaktär, blandat med mer rytmiska inslag.
Meeting har sedan 1999 framträtt i Länsmusikens regi i Halland, en turnérat i Sverige och Polen. Gruppen har även bl.a kunnat höras i SR P2, på skivan Meeting (Dragon Rec.), samt i TV programmet "Hiss" TV2.

"KLASSISK stråkkvartett och den moderna kammarjazzens sofistikerade idiom ingår lyckosam och ändamålsenlig symbios i nya Musik i Halland-produktionen "Meeting", premiärspelad på onsdagen inför en intresserad och entusiastisk publik på Laholms teater. För sin egen kvartett och Ensemble Ginestra har gitarristen Ewan Svensson skrivit och arrangerat ett drygt halvdussin nummer i vilka den nya kombinationens skiftesrika möjligheter i avseende på klanger, harmonier och instrumentation både skickligt och tilltalande utnyttjas.

Företrädesvis handlar det om musik som rör sig i ett lyriskt gränsland mellan neoklassicism och expressionism - det stillnade och med frappant melos romantiskt timbrerade växlar med det rytmiskt mer pregnanta och tempomässigt raskare och litet jazzigt svängiga. I given ingår bland annat en minisvit om tre nummer sammanhållna av en gemensam E-durskrivning och med rikligt solistiskt utrymme för inte bara Ewan Svenssons gitarr och Ove Ingemarssons saxofoner utan även för Peter Skoogs primarieviolin och basisten Matz Nilsson. Angenämt lättlyssnade var framför allt den inledande och romantiska Mirror och den ballad- liknande Quietly, liksom det extranummer vars titel jag tyvärr inte lyckades uppfatta....." JAN S HÅKANSON, HP

"I samarbete med Musik i Halland anordnade Falkenbergs Jazz & Bluesförening i helgen en spännande konsert med två ensembler verksamma inom till synes vitt skilda områden: den klassiska stråkkvartetten Ginestra och den moderna jazzgruppen ESQ.

En betydande del av konserten upptogs av nyarrangerad musik av Ewan Svensson för de båda ensemblerna i samverkan. Ewan är väl etablerad som en av landets främsta jazzgitarrister och även en produktiv kompositör. Det här är dock första gången han skrivit för en kombination av stråkar och jazzgrupp.Med sedvanlig entusiasm tog han sig an uppgiften och har verkligen lyckats utomordentligt väl. Det är en frisk och spännande musik han åstadkommit där både stråkarnas och jazzkvartettens egenart tas till vara i en välklingande syntes.

Ewan Svenssons kompositioner är melodiska, harmoniskt intrikata ballader eller rytmiska virtuosnummer i snabbt tempo. Det är i huvudsak den första kategorin som han utgått från i samarbetet med stråkkvartetten, men ett par försök i livliga tempon visade att det går att utveckla ett väl fungerande samspel mellan de båda ensembletyperna även i stycken av den arten.
Alla medlemmar i ESQ framträdde som solister. Ove Ingemarrsson har en skön, stor klang i sina saxar och ett slags auktoritet i sitt spel, i bjärt kontrast till hans timida framtoning. Ewan Svensson improviserar med långa linjer som ibland tillåts göra branta kurvor, men som alltid är genuint melodiska. Matz Nilssons bas och Magnus Grans trummor är inte lika tacksamma för solouppgifter men även de bidrog med hörvärda soloinsatser. Kvartetten visade i några egna nummer att den är en kammarmusikaliskt samspelt grupp där musikerna känner varandra väl och lyhört påverkar varandra. De behärskar på ett närmast virtuost sätt det musikaliska hantverket, en av förutsättningarna för ett ledigt musicerande.
Detsamma kan sägas om stråkkvartetten Ginestra som i ett par stycken Schubert och Piazolla visade mycket hög klass. Kvartetten består f.n. av Peter Skoog och Mikael Nielsen, violin, Jan Svensson, viola och Mats Lindberg, cello. En konstellation som inte till alla delar är Ginestras ordinarie, men som uppenbarligen trivdes bra tillsammans. Hallands musikliv har toppar att vara stolt över även inom genrer som lever långt ifrån glittriga grammisgalor och som gunås inte ger exportinkomster. Det var lördagens konsert ett bra exempel på." BO RIDDERSTRÖM, HN

FRUKTBART MÖTE MELLAN KLASSISK MUSIK OCH JAZZ I söndags blev det ett sällsamt möte mellan musikstilar när jazzgitarristen Ewan Svensson med kvartett uppträdde med stråkkvartetten Ensemble Ginestra på Mariestads Teater. Försöken har varit många att införliva klassisk musik med andra stilarter. Risken finns att musikerna drar åt olika håll eller att resultaten blir någon slags utslätad underhållningsmusik. Samtidigt är det en utmaning att låta dessa världar mötas med hopp om att summan blir större än delarna. Något som Ewan Svensson lyckades åstadkomma i söndags...JAN BACKENROTH SLA